Navigácia

Kontakt

 • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
  Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
 • 044 / 4 300 900

Utorok 25. 2. 2020

Mapa

ZAČIATOK VYUČOVANIA JE V PONDELOK 2.9.2019 O 9 :00 hod

Novinky

 • Otázky ohľadom prijímacieho konania Vás poprosíme zasielať na emailovú adresu: katarina.p.pavleova@gmail.com

  PRIJÍMACIE KONANIE 2020

  Prijímanie do prvého ročníka bilingválneho štúdia v šk.roku 2019/2020

  19. marca 2020 - termín prijímacieho konania

  20. marca 2020 - zápis na štúdium po prijímacom konaní

  Predpoklady pre uchádzača

  Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa §16,ods.3,písm.a), teda prvý stupeň ZŠ a v školskom roku 2019/2020 úspešne ukončil ôsmy alebo deviaty ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie v tomto konaní je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

 • Milé dámy, vážený páni,

  s radosťou Vás pozývame na dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia na našej škole (Bystrická cesta 174/5,Ružomberok). Privítame Vás kedykoľvek v časovom rozmedzí od 8:00 do 13:00, v pondelok - 09.12.2019, v utorok - 10.12.2019 a v stredu - 11.12.2019.

 • Radi by sme Vás oboznámili so súťažou, ktorú organizuje naša škola.

  Do súťaže s názvom SBG - Write an essay sa môžeš zapojiť napísaním eseje v anglickom jazyku na témy, ktoré sú uvedené spolu s kategóriami v štatúte súťaže, ten nájdeš nižšie ↓↓↓

  Súťaž je určená pre študentov 5. - 9. ročníka základných škôl.

  Môžeš vyhrať zaujímavé ceny od sponzorov súťaže, ktorými sú Martinus, Orange, Katarína Pavleová - fotograf, Súkromná stredná odborná škola podnikania v Ružomberku a tiež Súkromné bilingválne gymnázium v Ružomberku.

 • Zoznámte sa s možnosťami bilingválneho štúdia na Bilingválnom gymnáziu v Ružomberku.

 • TERMÍN:

  5 dňové sústredenie od 2.9.2019 do 6.9.2019 v penzióne ZIVKA v Závažnej Porube (www.zivka.sk)

  Odchod z Ružomberka je v pondelok 02.09.2019 o 7:52 (7:30 žel. stanica)

  Príchod do Ružomberka je v piatok 06.09.2019 o 14:15 (žel. stanica)

  Kontaktná osoba: Bc. Barbora Protušová - 0915 637 708.

  !!! V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom basic campu, prosíme kontaktovať školu prostredníctvom mailovej adresy: sgymdk@centrum.sk do 1.9.2019 !!!

  ÚHRADA: z dôvodu zálohovej platby je potrebné, aby rodičia uhradili poplatok za účasť najneskôr do 15.08.2019 na uvedený účet a súčasne poslali, resp. doručili záväznú prihlášku. Prijatím úhrady sa žiak prihlasuje na Basic Camp. V prípade prerušenia organizácie akcie, škola rodičom uhradený poplatok bezodkladne vráti.

 • Termín EČ a PFIČ MS 2019

  12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra

  13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk

  14. marec 2019 (štvrtok) – matematika

  Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 03. až 06. septembra 2019.

  Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

  Podrobné údaje o maturitnej skúške 2019 sú zverejnené na webových stránkach NÚCEM www.nucem.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk.

 • Oznamujeme všetkým uchádzačom o bilingválne štúdium, že dňa 18.3.2019 (pondelok) sa v sídle školy na ul. Bystrická cesta 174/5 v Ružomberku uskutočnia prijímacie skúšky.

  Začiatok skúšky je o 9:00.

  Skúška pozostáva z testu všeobecných vedomostí, zameraných na overenie talentu uchádzača pre bilingválne vzdelávanie.Test trvá 90 minút a obsahuje úlohy s možnosťou výberu správnej odpovede, prípadne úlohy s krátkou odpoveďou.

  Test zo slovenského a anglického jazyka v trvaní 30 minút. Test obsahuje úlohy z oblasti literatúry a praktického jazyka.

 • v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

  Vážení rodičia/ plnoletí žiaci

  chceli by sme Vás informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana osobných údajov je pre našu školu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA A ZODPOVEDNEJ OSOBY

 • Všetkým žiakom ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ oznamujeme, že prihlášku na štúdium môžu podať do konca mesiaca február 2019, prostredníctvom základnej školy alebo aj osobne priamo v škole. Nezabudnite, že ôsmak sa môže hlásiť len na bilingválnu strednú školu. Deviatak podaním prihlášky získa okrem dvoch termínov v máji, ďalší (tretí) termín v našom talentovom kole prijímacích skúšok.

Kalendár

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
  Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
 • 044 / 4 300 900

Fotogaléria