Kontakt

 • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
  Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
 • 044 / 4 300 900

Utorok 19. 1. 2021

Mapa

Novinky

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení.

  Vyučovanie ďalej prebieha dištančnou formou od 11. januára 2021 (pondelok) podľa rozvrhu.

  zdroj obrázku: google images

  • Na štedrý večer najmladší člen rodiny prinesie sviecu ku stolu a to má znamenať, že prinesie šťastie do nového roka celej rodine.
  • Na stole musí byť párny počet tanierov. Ak by to tak nebolo, na posledného za stolom by prišla smrť.
  • U nás je tradícia dodržiavať pôst 24. decembra a najesť sa môžeme až keď odbijú zvony na kostolnej veži päť hodín a vtedy začína naša štedrovečerná večera.
  • Našim zvykom je robiť cestoviny ktoré pochádzajú z Maďarska a volajú sa gágorky, ktoré pridávame do štedrove
 • Vážení rodičia, milí študenti,

  prajeme Vám v pokoji a v zdraví prežité vianočné sviatky a všetko dobré v roku 2021.

  Súkromné bilingválne gymnázium v Ružomberku.

  LEGENDA O VIANOČNOM STROMČEKU

  Prvé zmienky o vianočnom stromčeku pochádzajú z nemeckých Brém, približne z roku 1570. Pôvodne išlo o stromček alebo väčšiu vetvičku zdobenú ovocím, orieškami, sladkosťami alebo len symbolickou ozdobou. Okolo 17. storočia začali stromčeky vo veľkom prenikať do bežných domácností. Zvyk si obľúbili najskôr v mestách, postupne v dedinách a v 18. storočí prekročil hranice Nemecka a rozšíril sa do celého sveta vrátane Slovenska.

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11. decembra 2020 rozhodol o zmene termínu vianočných prázdnin, a to v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

 • Vážení uchádzači,

  už dnes sa môžete o našej škole dozvedieť viac v novej sekcií na našej stránke - DOD - online.

  Všetky informácie o tom ako škola funguje, aké aktivity robíme, aké máme učebne alebo čo o nás hovoria naši študenti či absolventi, môžete nájsť na tomto linku: https://sukromna-skola.edupage.org/text34/

 • Mílí študenti, prajeme Vám štedrého Mikuláša a pokojné prežitie druhého adventu.

  Legenda o sv. Mikulášovi

  Každoročne prichádza 6. decembra všetky deti potešiť vzácna návšteva - Svätý Mikuláš. Málokto vie, že pôvod tohto vševediaceho dobrodinca nie je na ďalekom severe, ale priamo v Malej Ázii, dnešnom Turecku.

  Práve tu pôsobil v prvej polovici štvrtého storočia biskup menom Mikuláš. O jeho živote a činoch je známych len málo faktov a dôkazov. Historické zdroje prezrádzajú, že bol nielen temperamentnou osobnosťou, ale taktiež veľkým diplomatom, ktorý neraz uprednostnil milosť pred tvrdým zákonom a pomohol tak mnohým ľuďom v núdzi.A tak je celkom prirodzené, že práve Svätý Mikuláš je jednou z najobľúbenejších postáv a to nielen vo svete Kresťanstva. Mikuláš sa narodil medzi rokmi 270 a 286 v Patare – dnešných ruinách pri mieste Kalkan v Turecku. Bol synom majetných rodičov, ktorých dedičstvo neskôr rozdal chudobným. Keď mal 19 rokov, tak ho jeho strýko, vtedajší biskup z Myry (dnes mesto Demre na juhu Turecka), vysvätil za kňaza a vymenoval za predstaveného kláštora Siónu. Krátko po jeho smrti sa Mikuláš vydal na púť do dnešného Izraela. Po návrate ho vyhlásili za svätého a stal sa nástupcom svojho strýka v Myre, malej obci juhozápadne od Antalye. Bol povestným svojou dobročinnosťou, ktorá ešte viac vzrástla, keď sa v Myre stal biskupom.

 • Naša študentka Rebeka Močarníková sa počas štúdia predmetu aplikovaná ekonómia venovala podrobnému hľadaniu informácií o danej problematike. Počas posledného ročníka štúdia preto vypracovala kompletné učebné materiály z tohto predmetu.

  V súčasnosti je študentkou Súkromného bilingválneho gymnázia v Ružomberku. V deviatom ročníku si výberom školy nebola istá, pretože jej záľubami boli tanec a cudzie jazyky, hlavne anglický. Nakoniec si vybrala gymnázium s bilingválnym vzdelávaním v anglickom jazyku. Po troch rokoch štúdia si ako maturitné predmety zvolila občiansku náuku a ekonomiku. Tá ju zaujala už v prvom ročníku, a preto by rada pokračovala na vysokej škole so zameraním na ekonomiku, manažment či marketing.

 • Naša študentka Dominika Valaštíková priložila počas plošného testovania ruku k dielu a ako dobrovoľníčka pomohla v svojej rodnej dedine. Sme na ňu veľmi hrdí a tešíme sa, že aj niekto s našich študentov pomohol Slovensku v týchto neľahkých časoch.

  Ďakujeme Dominika.


 • Z rozhodnutia ministra školstva zo dňa 23.10.2020 , č.2020/17949:1-A1810

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: 1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. 2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách.

 • Zákonný zástupca / plnoletý žiak je povinný zaslať na školský email / priniesť osobne najneskôr zajtra ráno (16.9.2020) pri vstupe do zariadenia školy PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI (v prílohe).

  Zákonný zástupca/ plnoletý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha).

Kalendár

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
  Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
 • 044 / 4 300 900

Fotogaléria