Kontakt

 • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
  Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
 • 044 / 4 300 900

Sobota 24. 7. 2021

Mapa

Novinky

 • Pri príležitosti medzinárodného dňa lesov sa žiaci prvého ročníka na hodinách geografie zamysleli nad závažným problémom dnešnej doby - deforestáciou.

  Niekoľko názorov, myšlienok a postrehov našich žiakov zdieľame s vami, pretože sme presvedčení, že osveta, potreba hovoriť, pripomínať si a zamýšľať sa nad problémami a ich dôsledkami, ktoré sužujú dnešný svet, je prvým krokom k ich riešeniu

  Mgr. Marieta Vraštiaková (geografia a slovesnký jazyk)

  Deforestácia znamená odstraňovanie lesov, odlesňovanie. Kvôli deforestácii umierajú živočíchy, príliš veľa ohrozených druhov už kvôli tomuto problému vyhynulo. Odlesňovanie spôsobuje aj zníženú produkciu kyslíka alebo aj globálne otepľovanie. Z pôvodných tropických pralesov, ktoré bývajú označené ako „pľúca Zeme“ je už väčšina vyrúbaná. S takouto rýchlosťou odlesňovania o 100 rokov tu už nemusíme mať žiadne tropické pralesy. Či už kvôli ťažbe dreva, požiarom alebo získavaniu pozemkov. Odlesňovanie spôsobilo veľké problémy, ale nie neriešiteľné. Sadenie nových stromov a zabraňovanie hromadnému odlesňovaniu veľmi napomáha k zastaveniu deforestácie. Ďalším spôsobom je napríklad aj recyklovanie papierov. Vďaka lesom dýchame, takže by sme si ich mali vážiť.

 • Naše študentky 2.A - Ema Hažlinská, Sarah Tichá a Alžbeta Šurinčíková sa zúčastnili regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2021.

  Súčasťou vedomostného testu boli všeobecné otázky z vybraných oblastí EÚ ako: Inštitúcie,história,politika,ekonomika a iné. Ďalšia časť testu pozostávala z vypracovania projektu o predsedníctve Slovinska a Portugalska v EÚ.

  V celkovom hodnotení kola naše študentky skončili na 3.mieste.

  Za tento krásny výsledok im srdečne gratulujeme. ️

  Ďakujeme triednej profesorke, Ing. Lucií Struhárovej, za pomoc pri príprave študentiek na súťaž.

 • 21.marca sme si pripomenuli medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii Pri tejto príležitosti sa žiaci prvého ročníka na hodinách geografie zamysleli nad týmto závažným problémom dnešnej doby Niekoľko názorov, myšlienok a postrehov našich žiakov zdieľame s vami, pretože sme presvedčení, že osveta, potreba hovoriť, pripomínať si a zamýšľať sa nad problémami a ich dôsledkami, ktoré sužujú dnešný svet, je prvým krokom k ich riešeniu.

  Mgr. Marieta Vraštiaková - učiteľka slovenského jazyka a geografie

 • SBG očami našich študentov

  Keď som sa v deviatom ročníku rozhodovala kam budú smerovať moje kroky, ani náhodou som nepomyslela na bilingválne gymnázium. Angličtina ma nebavila, nemala som z nej jednotky a všetkého anglického som sa stránila. Jedného dňa však prišli na našu základnú školu žiaci zo SBG, ktorí nám rozprávali svoje príbehy. Škola sa mi zapáčila a začala som nad ňou uvažovať. Najviac ma zaujala širokospektrálnosť predmetov, ktoré ponúka. Povedala som si, že aj keď nemám angličtinu rada, je v živote veľmi potrebné ju vedieť. Bez jazyka sa už takmer nikde nezamestnáte. Mala som veľké obavy či spravím prijímačky a či ma na SBG vezmú. Z angličtiny som na ZŠ mávala 2-3, výsledná známka bola väčšinou 3. Keď som videla vo výsledkoch na internete, že som prijatá, nemohla som uveriť vlastným očiam. Konečne som niečo zvládla! Začiatky boli trošku náročnejšie, väčšina mojich spolužiakov na tom bola oveľa lepšie ako ja. Čas, učitelia a venovanie sa štúdiu však vyriešili aj tento môj nedostatok. Dnes študujem na tomto gymnáziu už v poslednom, piatom ročníku. Táto škola mi okrem vedomostí z anglického jazyka poskytla aj vzdelanie v ekonomike, v práve, veľa prakticky zameraných úloh a cvičení, čo ma veľmi dobre pripravilo na "samostatný" pracovný život. Učitelia ma podporovali v mojich záľubách a koníčkoch, z ktorých sa neskôr stala moja práca. Som šťastná, že som nezahodila šancu podať si prihlášku len kvôli tomu, že som nemala čisté 1.

 • Vážení uchádzači,

  prihlášky môžete zasielať:

 • Milí rodičia a študenti,

  prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

  Súkromné bilingválne gymnázium v Ružomberku.

  Veľká noc – jeden z najstarších a najdôležitejších sviatkov kresťanskej cirkvi. Pripomína umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Tento kresťanský sviatok nadväzuje na židovskú Paschu. Tá sa slávila od 14. do 21. dňa v mesiaci Nissan (marec až apríl) na pamiatku oslobodenia izraelského národa z egyptského otroctva. V kresťanskej cirkvi sa dátum Veľkej noci každý rok mení a prekrýva sa so židovským Pésachom a pohanskými oslavami jari.

 • ...napísala naša študentka Dominika Valaštíková.

  Povolanie učiteľa!

  Učiteľ, pedagóg, vyučujúci, nezáleží aké pomenovanie používame. Vždy to však bude človek
  nesúci na svojich pleciach ťažké bremeno - odovzdať znalosti a ukázať cestu poznania svojim
  žiakom. Učitelia nás na tejto ceste sprevádzajú od začiatku našich školských rokov
  a pomáhajú nám prekonať úskalia školy a neraz aj života. Často sa do našich životov a sŕdc
  zapíšu nie pre svoje znalosti, ale naopak, pre to akí sú, aká je ich osobnosť a ako nás ňou
  ovplyvnili. Myslím, že každý človek vo svojich spomienkach objaví takého učiteľa. Osobu,
  ktorá nad nami neraz stála s výstrahou, či nám ponúkla svoje plece, o ktoré sa môžeme oprieť
  alebo takú, ktorá nás inšpirovala k dosahovaniu našich životných cieľov. Ich prítomnosť
  v našich životoch pomohla rozdúchať oheň v našom srdci a tým porozumieť sebe samému.
  Niesť takéto bremeno nie je jednoduché, častokrát náročnejšie než si ľudia myslia. Preto sa
  týmto chcem poďakovať všetkým učiteľom, ktorí robia svoju prácu s radosťou, láskou
  a hlavne s myšlienkou odovzdať znalosti a tým otvoriť bránu do sveta. ĎAKUJEME.

 • O našej škole napísala Margaréta Škrobáková, študentka štvrtého ročníka.

  SBG nie je len taká obyčajná stredná škola. Určite sa pýtate v čom sa odlišuje? Vzdelávanie. Vzdelanie som tu získala, a stále získavam, perfektné, a môžem hrdo povedať, že som sa tu naučila všetko od slovných druhov až po delenie jednobunkovcov.

  Je to ale to najdôležitejšie čo ma sbg naučilo? Sbg ma nenaučilo len osnovy, ale omnoho viac. Naučilo ma vážiť si svoj vlastný hlas a vedieť ho aj použiť. Naučilo ma, že keď chcem niečo dosiahnuť musím si za tým ísť, pretože nik mi nič nedá len za milý úsmev a naučilo ma to, že autorita nemusí byť len strach. U nás na škole je autorita k profesorom o niečom úplne inom. Je to o tom, že navzájom rešpektujeme jeden druhého, a aj keď vieme, že je niekto nad nami, stále si uvedomujeme aj to, že nie je nič viac ako my a presne podľa toho sa k nám naši profesori aj správajú.

 • ROZHODNUTIE
  o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

  1. Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021.

  2. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy sa zhoduje s dňom ukončenia školského vyučovania.

  3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl a žiakov štvrtých ročníkov päťročných bilingválnych vzdelávacích programov v maturitných predmetoch za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája 2021.

 • Tlačivo prihlášky je možné stiahnúť tu: Prihlaska_na_studium_na_strednej_skole.pdf

  Vyplnenú prihlášku prosím zasielajte na adresu školy:

  Súkromné bilingválne gymnázium

  Bystrická cesta 174/5

  034 01 Ružomberok

  V prípade nejasností vám radi pomôžeme a poradíme na mailovej adrese: katarina.p.pavleova@gmail.com

Kalendár

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
  Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
 • 044 / 4 300 900

Fotogaléria