Navigácia

Kontakt

 • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
  Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
 • 044 / 4 300 900

Pondelok 3. 8. 2020

Mapa

Novinky

 • End of the School Year !!!

  Tento rok bolo ukončenie školského roka netradičné, ale predsa bolo. Gratulujeme našim úspešným študentom k zvládnutiu výučby, ktorá prebiehala cez videokonferencie. Ďakujeme vám, že sme spolu zvládli toto odbobie, ktoré nám prinieslo veľa nových skúseností. V neposlednom rade sa tešíme, že sa naša školská “rodina” v septembri rozrastie o nových študentov.

  Tak sa vidíme v septembri a na instagrame či facebooku možno ešte počas prázdnin.

  Pekné prázdniny priatelia :-)

 • Napísala naša študentka Dominika Valaštíková.

  Otcom !

  Otcove ruky a dlane boli vždy väčšie ako naše, ako pripomienka pilierov domova, ktoré vybudoval. Otcova náruč bude vždy najhrejivejšia, ako pripomienka tepla rodinného krbu, ktorý praskal v našich domoch. Otcove slová budú vždy najkrehkejšie, ako pripomienka jeho malých detí, ktoré rástli pod jeho krídlami. Matkinu úlohu nemôže nik nahradiť, ale úloha otca je omnoho rozmanitejšia.

  Je ochranca, ktorý bdie nad svojimi pokladmi. Je sprievodca, ktorý si vyloží dieťa na plecia a učí ho o našom svete. Keď dieťa vyrastie a rozhodne sa kráčať samo, otec odchádza do úzadia ako bútľavá vŕba. Už navždy bude čakať v rodnom hniezde a jeho dvere nikdy nebudú zamknuté. Nezáleží na chybách či prešľapoch, ktoré urobíme. Otcove srdce nikdy nezhorkne hnevom. Jeho náruč bude vždy hrejivá a vrúcna. Jeho ruky nás budú vždy podopierať, keď sami nezvládneme stáť na vlastných nohách. Jeho smiech je hojivým liekom sa dušu, pretože vidieť vlastné dieťa plakať, je najväčšia bolesť.

 • Poem by our student Kristínka Javornícka

  When I look around

  empty streets and silence can be found.

  Here and there the singing of birds

  yet not none spoken words.

  Everyone is staying in their home

  animals filled with curiosity roam.

  The life during this crisis doesn't seem hard

  but everyone properly has their guard up.

  Being careful we wear masks

  it's a pretty simple task.

  Everything just closed down

  seemed like every place turned into a ghost town.

  Some students with happiness enjoy their stay

 • Výsledky príjímacieho konania sú priložené nižšie v pdf. súbore.

  Prosíme prijatých uchádzačov, aby rešpektovali nariadenia MSVVaS SR a v prípade zápisu dodržiavali stanovený časový harmonogram, v ktorom sa majú dostaviť na adresu školy.

  Na zápis je potrebné si priniesť:

  1. Občiansky preukaz, resp. rodný list*
  2. Zápisný lístok (vydáva základná škola, v zmysle §68, ods.3) zákona č.245/2008Z.z.), alebo potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium
  3. Zápisný poplatok pre školský rok 2020/2021 vo výške 300€
  4. Modré pero
  5. Osobný dotazník najlepšie s fotografiou – vyplnený (zverejnený v časti dokumenty na stiahnutie - www.bilingvalne-gymnazium.sk)

 • Zápis na štúdium sa uskutoční v dňoch 21.5.2020 – 22.5.2020 od 8:00 -13:00 podľa časového harmonogramu, ktorý dostanú uchádzači po skončení prijímacieho konania.

  Každý uchádzač, ktorý splní podmienky prijatia má právo zapísať sa na štúdium. V deň zápisu je potrebné uhradiť zápisný poplatok a zároveň budú úspešným uchádzačom vydané rozhodnutia o prijatí do vlastných rúk. Zaplatený zápisný poplatok sa nevracia. V prípade že sa nemôžete s akýchkoľvek vážnych dôvodov zúčastniť zápisu, je potrebné kontaktovať školu mailom , alebo telefonicky v uvedenom čase a oznámiť náhradný termín.

 • Napísala naša študentka Dominika Valaštíková.

  Mamám

  Mama! Slovo, ktoré sa dieťa naučí vysloviť ako prvé. Nebadateľne sa vryje do našej slovnej zásoby ( ale hlavne do srdca ) a nikto jeho podstatu ani význam už nikdy nezmení. Bez ohľadu na jeho dĺžku či pôvod, je to najsilnejšie slovo, aké môže človek vysloviť. Pretože sa pod ním skrýva viac než len človek. Je to osoba, ktorá svoje dieťa nosila 9 mesiacov pod srdcom a potom celý zvyšok života strážila jeho kroky.

  „ Mamička !“ plače chlapec, ktorý spadol z bicykla nech mu mama pofúka ranu. „Mamka!“ vystrašená prváčka púšťa maminu ruku a kráča smerom ku škole. „ Mamulienka !“ vzdychá dieťa nad úlohou z matematiky. „ Mama.“ Usmieva sa mladá žena a ukazuje jej zásnubný prsteň. Nezáleží na tom ako ho vyslovíte, ale čo pri ňom cítite. A už vôbec nezáleží na tom či ste dieťa alebo dospelý. Pretože mama je len jedna. To ona vždy stála pri našich prvých krokoch, úspechoch či pádoch a to za každých okolností. Nikdy nezradila. Teplými rukami nás k sebe privinie a tichým hlasom zašepká : „Ľúbim ťa nech sa deje čokoľvek.“ A jedine mama to aj naozaj splní.

 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (23. 4. 2020)

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

  1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v
 • Rozhodnutie o termínoch , organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.04.2020

  Minister školstva , vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky podľa §15 ods.8 zákona a §161k č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určil termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

 • Vážení rodičia a študenti,

  V súvislosti s novým vývojom situácie, ako aj ďalšími potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19, s účinnosťou od zajtra (12.03.2020) až do odvolania, bude naša stredná škola uzavretá. O ďalšom vývine situácie ako aj o ukončení obmedzeného režimu školy Vás bude škola informovať na tejto webovej stránke.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Vážení rodičia a ostatní navštevníci školy,

  chceli by sme Vás poprosiť, aby ste v rámci hygienických opatrení, ktoré sú uložené Ministerstvom školstva Slovenskej Republiky, aj vo svojom záujme, nenavštevovali naše školské zariadenie do 13.03.2020 (vrátane). A to najmä v prípade, ak nie ste vopred ohlásení. Ak máte akékoľvek otázky, alebo sa chcete informovať o svojich deťoch prosím, kontaktujte nás formou mailovej komunikácie (sgymdk@centrum.sk).

  Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.

Kalendár

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
  Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
 • 044 / 4 300 900

Fotogaléria