• Basic camp 2021

   JEDINEČNÝ PROJEKT PRÍPRAVNÉHO SÚSTREDENIA NA BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM

   CIELE:

   • nadväzovanie sociálnych vzťahov medzi spolužiakmi
   • určenie cieľov štúdia a zameranie na výsledok
   • posilnenie tímového ducha
   • oboznámenie sa so spôsobom bilingválneho štúdia

   TERMÍN:

   5 dňové sústredenie od 30.08.2021 do 03.09.2021 v penzióne ZIVKA v Závažnej Porube (www.zivka.sk)

   Odchod z Ružomberka je v pondelok 30.08.2020 o 7:54 (7:30 žel. stanica)

   Príchod do Ružomberka je v piatok 03.09.2020 o 14:15 (žel. stanica)

    

   AKTIVITY:

   Icebreakery s lektorom – tvoria úvodnú skupinu hier na uvedenie kolektívu do atmosféry a odstránenie jazykových zábran

   Riešenie problémových úloh a vytváranie kolektívu – skupina hier, ktoré sú koncipované tak, aby jednotlivé skupiny čelili fiktívnym problémom, ktoré kopírujú skutočné problémy v kolektíve

   Skupinové vyučovanie a projektové činnosti – aktivity zamerané na vyhľadávanie, spracovávanie a prezentáciu poznatkov z prierezových predmetov školy

   Adrenalín a netradičný zážitok – hry upevňujúce atmosféru programu

   Sebareflexia – rozbor jednotlivých pocitov a dojmov zo zážitkového pobytu

    

   DENNÝ HARMONOGRAM

   07:30 – 07:50 – budíček a rozcvička

   08:00 – 09:00 – raňajky

   09:00 – 12:30 – blok poznávacích činností

   13:00 – 14:30 – obed a odpočinok

   14:30 – 18:30 – poobedňajší blok aktivít a hier

   19:00 – 20:00 – večera a oddych

   20:30 – 21:30 – večerné workshopy, aktivity, prezentácie projektovej činnosti

   22:30 – večierka (večerný program)

    

   CENA POBYTU A SPÔSOB PLATBY:

    

   V cene 150 Eur za jedného žiaka je zahrnuté: doprava, ubytovanie, celodenná strava, pitný režim, kvalifikovaný inštruktor, výchovno-vzdelávací program, materiálne a zdravotnícke zabezpečenie, úrazové poistenie, spoločné tričká

    

   ÚHRADA: z dôvodu zálohovej platby je potrebné, aby rodičia uhradili poplatok za účasť najneskôr do 15.08.2021 na uvedený účet a súčasne poslali, resp. doručili záväznú prihlášku. Prijatím úhrady sa žiak prihlasuje na Basic Camp. V prípade prerušenia organizácie akcie, škola rodičom uhradený poplatok bezodkladne vráti.

    

   IBAN: SK76 0900 0000 0051 2191 8056

   Poznámka: Priezvisko

    

    

   Čo si zbaliť?

   Prezuvky

   Turistická / nepremokavá obuv

   Spodné prádlo na 5 dní, pyžamo, plavky

   Športové oblečenie
   Dáždnik/ pršiplášť

   Hygienické potreby ( zubná kefka, zubná pasta, šampóny)

   Uterák / osuška

   Plavky
   Lieky podľa vlastnej potreby

   Opaľovací krém

  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Názory, myšlienky a postrehy našich žiakov

   Pri príležitosti medzinárodného dňa lesov sa žiaci prvého ročníka na hodinách geografie zamysleli nad závažným problémom dnešnej doby - deforestáciou. 

   Niekoľko názorov, myšlienok a postrehov našich žiakov zdieľame s vami, pretože sme presvedčení, že osveta, potreba hovoriť, pripomínať si a zamýšľať sa nad problémami a ich dôsledkami, ktoré sužujú dnešný svet, je prvým krokom k ich riešeniu

   Mgr. Marieta Vraštiaková (geografia a slovesnký jazyk)

   Deforestácia znamená odstraňovanie lesov, odlesňovanie. Kvôli deforestácii umierajú živočíchy, príliš veľa ohrozených druhov už kvôli tomuto problému vyhynulo. Odlesňovanie spôsobuje aj  zníženú produkciu kyslíka alebo aj globálne otepľovanie. Z pôvodných tropických pralesov, ktoré bývajú označené ako „pľúca Zeme“ je už väčšina vyrúbaná.  S takouto  rýchlosťou odlesňovania o 100 rokov tu už nemusíme mať žiadne tropické pralesy. Či už kvôli ťažbe dreva, požiarom alebo získavaniu pozemkov. Odlesňovanie spôsobilo veľké problémy, ale nie neriešiteľné. Sadenie nových stromov a zabraňovanie hromadnému odlesňovaniu veľmi napomáha k  zastaveniu deforestácie. Ďalším spôsobom je napríklad aj recyklovanie papierov. Vďaka lesom dýchame, takže by sme si ich mali vážiť.                                                                                                                                                              

   Filip, 1.A

    

   Stromy - potrebujú ich nielen ľudia, ale aj živočíchy. Tvoria kyslík a prečisťujú ovzdušie, aby sme mohli žiť „čistý“ život, čo je, hlavne v dnešnej dobe, veľmi dôležité, kvôli znečisťovaniu ovzdušia. Už veľa  generácií pred nami „žili ľudia z dreva“ – bol to zdroj tepla, svetla, vyrábali z neho nástroje na lovenie a neskôr z neho stavali domy, aby mali kde žiť. A stále sa drevo využívalo menej ako v dnešnej dobe. Snažili sa používať drevo s rozumom, aby neublížili sebe ani prírode. Všetci si túto surovinu vážili a snažili sa ju chrániť ako oko v hlave.

   V dnešnej dobe sa drevo rúbe vo veľkých množstvách. Ľudia si zrejme neuvedomujú, že stromy, lesy sú pre nás veľmi dôležité, a že ničia domovy mnohých zvierat. Mali by sme sa zamyslieť, čo to vôbec spôsobuje, ako nám to ničí a čo robiť preto, aby sme to zachránili.

   V dnešnej dobe ideme veľmi do popredia, čo sa týka technológií. Mnoho ľudí už používa menej dreva ako palivo, pretože berú energiu zo slnka pomocou solárnych panelov. Vysadzovanie stromov je tiež veľmi dôležité, preto by sa malo nájsť viacej dobrovoľníkov, ktorí by chceli pomôcť. Je to ťažká práca, ale to, čo sme si zničili, treba aj vrátiť do pôvodného stavu.                                                               

   Bianka, 1.A

    

   Drevo je veľmi používaný materiál. Často mi pripadá, že ľudia zabúdajú na to, aké sú stromy potrebné. Stromy sa dnes vyrubujú tak rýchlo, že ich nestíhame vysádzať. Lesy sa rúbu nielen kvôli samotnému drevu, no aj kvôli ornej pôde či pastvinám pre dobytok. Ľudia by si mali viac strážiť lesy a zamýšľať sa nad tým, aké následky do budúcna môže mať enormný výrub stromov.   

   Olívia, 1.B                                                                                                                                                                

  • Úspechy našich študentov

   Naše študentky 2.A - Ema Hažlinská, Sarah Tichá a Alžbeta Šurinčíková sa zúčastnili regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2021. 

   Súčasťou vedomostného testu boli všeobecné otázky z vybraných oblastí EÚ ako: Inštitúcie,história,politika,ekonomika  a iné. Ďalšia časť testu pozostávala z vypracovania projektu o predsedníctve Slovinska a Portugalska v EÚ. 

   V celkovom hodnotení kola naše študentky skončili na 3.mieste. 

   Za tento krásny výsledok im srdečne gratulujeme. ️

   Ďakujeme triednej profesorke, Ing. Lucií Struhárovej, za pomoc pri príprave študentiek na súťaž.

  • Názory, myšlienky a postrehy našich žiakov

   21.marca sme si pripomenuli medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii Pri tejto príležitosti sa žiaci prvého ročníka na hodinách geografie zamysleli nad týmto závažným problémom dnešnej doby  Niekoľko názorov, myšlienok a postrehov našich žiakov zdieľame s vami, pretože sme presvedčení, že osveta, potreba hovoriť, pripomínať si a zamýšľať sa nad problémami a ich dôsledkami, ktoré sužujú dnešný svet, je prvým krokom k ich riešeniu.

   Mgr. Marieta Vraštiaková - učiteľka slovenského jazyka a geografie

   Pod pojmom rasizmus rozumieme určitý spôsob alebo systém triedenia ľudí na základe ich vonkajších vlastností, ku ktorým sú často automaticky priradené aj ich vnútorné vlastnosti. Samozrejme, vlastnosti ľudí nijako nepodliehajú tomu ako vyzerajú. Napriek rozsiahlym vojnám a bojom s touto ideológiu v minulosti, aj v súčasnosti môžeme nachádzať závažné problémy v súvislosti s touto témou. V dnešnej dobe už by síce mali mať všetci rovnaké práva a možnosti, ale nie je tomu celkom tak. Rasizmus spôsobuje veľké nepokoje vo svete, ako napr. demonštrácie, protesty, ale najmä vzbudzuje u ľudí nenávisť .

   Riešením tohto problému by mohla byť lepšia informovanosť ľudí o tomto probléme. Vplyvní ľudia ako aj politici alebo slávne osobnosti, by mali častejšie ukazovať a propagovať rovnoprávnosť vo svete a aktívne riešiť tento problém. Každý by mal mať právo na šťastný a slobodný život bez ohľadu na výzor a farbu pleti. 

   Nella, 1.A

    

   Na svete je veľa ľudí, ktorí stále súdia ostatných na základe farby pleti. Môže to byť spôsobené tým, že ich k tomu viedli rodičia, riadia sa názorom ostatných alebo odsudzujú všetko, čo im pripadá iné. Ale prečo by iné malo byť automaticky zlé?  Prečo by sme sa mali riadiť názorom ostatných? Myslím, že v 21. storočí by sme sa už mohli naučiť rešpektovať ostatných bez ohľadu na to, akej národnosti sú, aké majú vierovyznanie alebo farbu pleti . Je jedno kým sa narodíme, záleží na tom, kým sa staneme. Je iba na nás kým sa rozhodneme byť, aký si určíme cieľ a či sa rozhodneme za ním ísť. Mali by sme sa viac sústrediť na seba ako na ostatných, plniť si svoje sny a rešpektovať iných, pretože tak, ako sa správame k ostatným,  tak sa druhí budú správať k nám.

   Laura, 1.A

                                                                                                                                  

  • S trojkou z angličtiny na bilingválne gymnázium

   SBG očami našich študentov

   Keď som sa v deviatom ročníku rozhodovala kam budú smerovať moje kroky, ani náhodou som nepomyslela na bilingválne gymnázium. Angličtina ma nebavila, nemala som z nej jednotky a všetkého anglického som sa stránila. Jedného dňa však prišli na našu základnú školu žiaci zo SBG, ktorí nám rozprávali svoje príbehy. Škola sa mi zapáčila a začala som nad ňou uvažovať. Najviac ma zaujala širokospektrálnosť predmetov, ktoré ponúka. Povedala som si, že aj keď nemám angličtinu rada, je v živote veľmi potrebné ju vedieť. Bez jazyka sa už takmer nikde nezamestnáte. Mala som veľké obavy či spravím prijímačky a či ma na SBG vezmú. Z angličtiny som na ZŠ mávala 2-3, výsledná známka bola väčšinou 3. Keď som videla vo výsledkoch na internete, že som prijatá, nemohla som uveriť vlastným očiam. Konečne som niečo zvládla! Začiatky boli trošku náročnejšie, väčšina mojich spolužiakov na tom bola oveľa lepšie ako ja. Čas, učitelia a venovanie sa štúdiu však vyriešili aj tento môj nedostatok. Dnes študujem na tomto gymnáziu už v poslednom, piatom ročníku. Táto škola mi okrem vedomostí z anglického jazyka poskytla aj vzdelanie v ekonomike, v práve, veľa prakticky zameraných úloh a cvičení, čo ma veľmi dobre pripravilo na "samostatný" pracovný život. Učitelia ma podporovali v mojich záľubách a koníčkoch, z ktorých sa neskôr stala moja práca. Som šťastná, že som nezahodila šancu podať si prihlášku len kvôli tomu, že som nemala čisté 1.

   Katarína Pavleová

  • Prihlášky do 16.04.2021 (už len tento týždeň)

   Vážení uchádzači,

   prihlášky môžete zasielať:

  • Veľkonočné prianie a pár slov z histórie...

   Milí rodičia a študenti, 

   prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

   Súkromné bilingválne gymnázium v Ružomberku.

   Veľká noc – jeden z najstarších a najdôležitejších sviatkov kresťanskej cirkvi. Pripomína umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Tento kresťanský sviatok nadväzuje na židovskú Paschu. Tá sa slávila od 14. do 21. dňa v mesiaci Nissan (marec až apríl) na pamiatku oslobodenia izraelského národa z egyptského otroctva. V kresťanskej cirkvi sa dátum Veľkej noci každý rok mení a prekrýva sa so židovským Pésachom a pohanskými oslavami jari.

   Pôvod prívlastku „Veľká“ je pripomienkou na veľké činy, ktorými Ježiš pomáhal veriacim. Vychádza však aj z príbehu o izraelských otrokoch, ktorých faraón nechcel prepustiť z otroctva. Boh na Egypt zoslal 10 rán egyptských. Až po poslednej rane, kedy zomreli všetky prvorodené egyptské deti, faraón otrokov prepustil. Tí sa následne pod vedením Mojžiša vydali cez púšť a Červené more do zeme zasľúbenej. Bezprostredne po odchode izraelitov z Egypta sa ich faraón rozhodol prenasledovať. Mojžiš však rozdelil Červené more a uprostred sa zjavila súš, izraeliti bezpečne prešli po súši na druhú stranu, ale egyptský bojovníci sa utopili, keď sa more znovu uzavrelo. Práve podľa tejto udalosti vznikol názov tradičného židovského sviatku, Pésach, čo znamená „prechod“ alebo „rozdelenie“. Tiež sa často vysvetľuje ako obídenie či obchádzanie a jeho symbolika sa tiež vzťahuje na Anjela smrti, ktorý obchádzal egyptské domy a vraždil prvorodených. Izraeliti si však natreli prahy dverí krvou z baránka a Anjel smrti ich obišiel. Baránok je aj symbolom pre Ježiša Krista, ktorý sa obetoval pre svoj ľud a chránil ich vlastnou krvou. Úzko to súvisí s jeho umučením a ukrižovaním, pretože podľa historických zdrojov sa táto udalosť mala stať práve počas Pésachu. Preto sa židovské a kresťanské oslavy Veľkej noci prekrývajú, aj keď v minulosti sa viedli spory o dátume oslávTieto šarvátky sa snažil v 2. storočí urovnať pápež Anicét a neskôr aj pápež Viktor II. Hádky sa však podarilo celkom zažehnať až na prvom nicejskom koncile v roku 325. Snem nariadil, aby dátum pripadal na jednu z nedieľ po prvom jarnom splne mesiaca. Do úvahy teda pripadajú nedele od 22. marca do 25. apríla. V roku 525 požiadal pápež Ján I. mnícha Dioníza Exigua o vytvorenie „veľkonočnej tabuľky“, ktorá určovala dátum Veľkej noci na niekoľko desaťročí dopredu.

   Zelený štvrtok je pomenovaný podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš modlil, keď ho zatkli vojaci. V tento deň je tiež zaužívaný zvyk, že sa jedáva „zelené“ jedlo.

   Veľký piatok pripomína ukrižovanie Ježiša Krista. Je to najvýznamnejší evanjelický sviatok, pretože syn boží dokončil dielo spasenia sveta. Ježiš bol ukrižovaný na vrchu Golgota. V božích chrámoch sú v tento deň oltáre bez chrámového rúcha, bez krížov a svietnikov. Na niektorých miestach nezvonia zvony, len sa rapká rapkáčmi. Počas bohoslužieb sa čítajú a spievajú pašie, slúži sa Večera Pána a zachováva sa prísny pôst.

   Biela sobota je dňom, kedy bol Ježiš uložený do hrobu. Počas dňa sa neslúžia bohoslužby, ani nezvonia zvony. Večer sa však rozozvučia na znak radosti z Pánovho vzkriesenia.

   Veľkonočná nedeľa je dňom Ježišovho zmŕtvychvstania. Je symbolom Ježišovho zápasu so smrťou. Zomrel, no prekonal smrť a vrátil sa k životu, pretože Ježiš je syn Boží. Po jeho zmŕtvychvstaní ho videli stovky ľudí, mnohí s ním hovorili, jedli, pili a dotýkali sa ho.

   Veľkonočný pondelok je spojený so zvykmi, ktoré nemajú kresťanský pôvod. Maľovanie vajíčok, šibanie prútikmi a veľkonoční zajačikovia však majú svoje opodstatnenie a v skutočnosti symbolicky odrážajú posolstvo Veľkej noci. 

   zdroj textu: www.magistra-historia.sk 

  • Ku dňu učiteľov...

   ...napísala naša študentka Dominika Valaštíková.

   Povolanie učiteľa!

   Učiteľ, pedagóg, vyučujúci, nezáleží aké pomenovanie používame. Vždy to však bude človek
   nesúci na svojich pleciach ťažké bremeno - odovzdať znalosti a ukázať cestu poznania svojim
   žiakom. Učitelia nás na tejto ceste sprevádzajú od začiatku našich školských rokov
   a pomáhajú nám prekonať úskalia školy a neraz aj života. Často sa do našich životov a sŕdc
   zapíšu nie pre svoje znalosti, ale naopak, pre to akí sú, aká je ich osobnosť a ako nás ňou
   ovplyvnili. Myslím, že každý človek vo svojich spomienkach objaví takého učiteľa. Osobu,
   ktorá nad nami neraz stála s výstrahou, či nám ponúkla svoje plece, o ktoré sa môžeme oprieť
   alebo takú, ktorá nás inšpirovala k dosahovaniu našich životných cieľov. Ich prítomnosť
   v našich životoch pomohla rozdúchať oheň v našom srdci a tým porozumieť sebe samému.
   Niesť takéto bremeno nie je jednoduché, častokrát náročnejšie než si ľudia myslia. Preto sa
   týmto chcem poďakovať všetkým učiteľom, ktorí robia svoju prácu s radosťou, láskou
   a hlavne s myšlienkou odovzdať znalosti a tým otvoriť bránu do sveta. ĎAKUJEME.

   Dominika Valaštíková

  • SBG očami našej študentky

   O našej škole napísala Margaréta Škrobáková, študentka štvrtého ročníka. 

   SBG nie je len taká obyčajná stredná škola. Určite sa pýtate v čom sa odlišuje? Vzdelávanie. Vzdelanie som tu získala, a stále získavam, perfektné, a môžem hrdo povedať, že som sa tu naučila všetko od slovných druhov až po delenie jednobunkovcov.

   Je to ale to najdôležitejšie čo ma sbg naučilo? Sbg ma nenaučilo len osnovy, ale omnoho viac. Naučilo ma vážiť si svoj vlastný hlas a vedieť ho aj použiť. Naučilo ma, že keď chcem niečo dosiahnuť musím si za tým ísť, pretože nik mi nič nedá len za milý úsmev a naučilo ma to, že autorita nemusí byť len strach. U nás na škole je autorita k profesorom o niečom úplne inom. Je to o tom, že navzájom rešpektujeme jeden druhého, a aj keď vieme, že je niekto nad nami, stále si uvedomujeme aj to, že nie je nič viac ako my a presne podľa toho sa k nám naši profesori aj správajú.

   Určite vás neprekvapím, že v našej škole mapku potrebovať nebudete. No jej rozmer nie je ničím iným ako výhodou. Riadime sa tu tým, že keď “žijete“ s niekým pod jednou strechou, tak sa tak budete aj správať. Naše priateľské vzťahy by mohli byť príkladom aj pre mnohé iné stredné školy, pretože základom pre vhodné podmienky na štúdium je, aby ste sa cítili dobre, no a kde sa cítite lepšie ako doma?

   Mrzí ma, že moje dni na SBG sa už veľmi rýchlo krátia a o chvíľu sa stanú len spomienkou, ale pre vás sa to môže všetko len začať. A prečo by som si ja opäť zvolila SBG ? Pretože, keď si pomyslím na to miesto, v hlave sa mi nevybaví budova plná stresu a strachu, ale presný opak. Predstavím si budovu do ktorej, keď vkročím dnes, zajtra alebo aj o 10 rokov vždy sa budem cítiť vítaná a jednoducho doma.      

   Margaréta, 4.A      

  • Maturitná skúška 2020/2021

   ROZHODNUTIE
   o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

   1. Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021.

   2. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy sa zhoduje s dňom ukončenia školského vyučovania.

   3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl a žiakov štvrtých ročníkov päťročných bilingválnych vzdelávacích programov v maturitných predmetoch za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája 2021.

   4. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a neabsolvovanie počtu vyučovacích hodín praktického vyučovania (vrátane súvislej odbornej praxe) určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k maturitnej skúške.

   5. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:

   5.1 Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítava. 

   5.2 Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

   5.3 Predmet cudzí jazyk je hodnotený na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom ročníku. 

   5.4 Riaditeľ strednej školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

   5.5 Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 18. mája 2021.

   5.6 Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.

   5.7 Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky postupom uvedeným v priloženom rozhodnutí, v bode 6.

   5.8 Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky.

   5.9 Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 30. apríla 2021, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva postupom uvedeným v priloženom rozhodnutí, v bode 6.

   5.10 Ak bol žiak hodnotený zo všetkých predmetov, ktoré sú súčasťou administratívneho hodnotenia maturitného predmetu, výlučne „absolvoval“, vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky postupom uvedeným v priloženom rozhodnutí, v bode 6.


   Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať tu:  Rozhodnutie_o_maturitnej_skuske.pdf


  • Prihláška na štúdium do 16.04.2021

   Tlačivo prihlášky je možné stiahnúť tu: Prihlaska_na_studium_na_strednej_skole.pdf

   Vyplnenú prihlášku prosím zasielajte na adresu školy:

   Súkromné bilingválne gymnázium

   Bystrická cesta 174/5

   034 01 Ružomberok

   V prípade nejasností vám radi pomôžeme a poradíme na mailovej adrese: katarina.p.pavleova@gmail.com

  • Informácie pre maturitný ročník

   ROZHODNUTIE zo dňa 4.1.2021

   Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

   1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje

   a) externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl a

   b) externá časť maturitnej skúšky.

   2. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

   3. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

   4. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

    

   Úplne znenie rozhodnutia MŠVVaŠ si môžete prečíteť tu: Rozhodnutie_MSVVaS_4.1.2021.pdf

  • DOD - online, pripojenie

   Važení uchádzači, 

   od pondelka do stredy sa na vás tešíme na našom online vyučovaní. 

   Pripojenie je jednoduché:

   1. stiahnite si aplikáciu ZOOM

   2. vyberte si hodinu, ktorú chcete vidieť

   3. zadajte meeting ID a heslo

   4. STE NA HODINE :-)

    

   V prípade problémov s pripojením, nám môžete písať na náš facebook či instagram. 

  • DOD - online

   Vážení uchádzači, 

   pripravili sme si tento rok pre vás netradičné DOD - online. 

   Veríme, že sa z toho tešíte rovnako ako my a pripojíte sa k nám na hodiny, ktoré vás budú zaujímať.

   Rozvrhy a tiež údaje k pripojeniu zverejníme v priebehu tohto týždňa. Budúci týždeň od pondelka do stredy sa na vás tešíme v online ZOOM-ovom prostredí. 

  • Pár dôležitých dátumov pre uchádzačov

   Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhoduje takto:

   1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

   2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

   3. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

   4. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

   5. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

   6. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

   7. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu,
   poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. ​​​​

    

   Celé znenie rozhodnutia ministerstva školstva môžete nájsť na tomto linku: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/

   zdroj obrázku: google images

  • Ako vidia školu naši absolventi...

   Som absolventkou bilingválneho gymnázia z roku 2018. Momentálne už viac ako dva roky pracujem v zahraničí ako palubný sprievodca- letuška. Počas mojich posledných mesiacov štúdia som skúmala možnosti ako implikovať všetko čo som sa na SBG naučila, rozhodovala som sa medzi štúdiom na vysokej škole a prácou. Ak ste niekedy počuli poznámku, že po skončení gymnázia musíte ísť na vysokú školu lebo inak nemáte uplatnenie, je to omyl. Gymnázium mi rozšírilo obzory, počas školských výletov do zahraničia som sa zamilovala do cestovania a vysokou úrovňou na akej bol cudzí jazyk- angličtina mi škola otvorila dvere do sveta a to doslovne. Moja práca letušky zahŕňa komunikáciu v cudzích jazykoch na každodennej báze. Tak isto celý môj výcvik som absolvovala v angličtine čo by bez dobrých základov jazyka aké som mala práve zo SBG nebolo možné. Svoj výcvik som absolvovala v Taliansku a už dva roky bývam v Poľsku, kde mám svoju základňu. Ani po opustení školských lavíc som sa neprestala učiť a k angličtine a ruštine, ktoré som mala počas štúdia som pridala aj poľštinu.

    

   Agáta Solárová - absolventka

  • Pokračovanie dištančného vzdelávania

   Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

   S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení.

   Vyučovanie ďalej prebieha dištančnou formou od 11. januára 2021 (pondelok) podľa rozvrhu.

   zdroj obrázku: google images

  • Vianočné zvyky našich študentov

   • Na štedrý večer najmladší člen rodiny prinesie sviecu ku stolu a to má znamenať, že prinesie šťastie do nového roka celej rodine.
   • Na stole musí byť párny počet tanierov. Ak by to tak nebolo, na posledného za stolom by prišla smrť.
   • U nás je tradícia dodržiavať pôst 24. decembra a najesť sa môžeme až keď odbijú zvony na kostolnej veži päť hodín a vtedy začína naša štedrovečerná večera.
   • Našim zvykom je robiť cestoviny ktoré pochádzajú z Maďarska a volajú sa gágorky, ktoré pridávame do štedrovečernej polievky. Gágorky sa stáčajú na brdách.
   • Náhodne sa vyberie jedno jablko, ktoré sa rozreže priečne na polovicu. Pokiaľ je uprostred hviezda znamená to pre rodinu šťastie a zdravie. Jabĺčko sa rozkrojí, tak aby sa z neho ušlo každému členovi rodiny. Ak ale je stred v tvare kríža, rodinu čakala choroba alebo smrť.
   • Jeden tanier sa predstieral pre náhodného hosťa. Ide o symbol spolupatričnosti a milosrdenstva. Niektorí ľudia ale takto predstierali pre zosnulých členov rodiny.
   • U nás je zvykom fúkanie sviečky. Keď dym z nej stúpa rovno do hora, bude daný človek celý rok zdravý. Ak však dym stúpa krivo, alebo do boku, môže sa obávať zdravotných problémov,“ 
   • Na našom štedrovečernom stole ani jeden rok nechýba svieca zapálená betlehemským svetlom ktoré doniesli skauti priamo z betlehema.
   • Každý z našej rodiny sa pred večerou umyje vo vode s mincami aby bol na ďalší rok zdravý a bohatý.
   • Našim zvykom je uviazanie reťaze okolo stola, aby rodina držala celý rok po kope
   • U nás nesmie chýbať šupina a peniaze pod obrusom aby sme mali na budúci rok dostatok financií
   • U nás je zvykom mať zasvietené v každej miestnosti bytu počas štedrovečernej večere
   • Na našom  vianočnom stole musí byť cesnak, ktorý znázorňuje zdravie a orech, ktorý predstavuje pevnosť a odolnosť rodiny 
   • Od nášho večerného stola nesmie nikto odísť lebo by to znamenalo nešťastie pre rodinu
   • Moja mamina vždy hádže lyžičku hrachu smerom ku stromčeku. Robí sa to preto aby sa aj anjeli najedli.

    

  • Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021

   Vážení rodičia, milí študenti,

   prajeme Vám v pokoji a v zdraví prežité vianočné sviatky a všetko dobré v roku 2021.

   Súkromné bilingválne gymnázium v Ružomberku. 

   LEGENDA O VIANOČNOM STROMČEKU

   Prvé zmienky o vianočnom stromčeku pochádzajú z nemeckých Brém, približne z roku 1570. Pôvodne išlo o stromček alebo väčšiu vetvičku zdobenú ovocím, orieškami, sladkosťami alebo len symbolickou ozdobou. Okolo 17. storočia začali stromčeky vo veľkom prenikať do bežných domácností. Zvyk si obľúbili najskôr v mestách, postupne v dedinách a v 18. storočí prekročil hranice Nemecka a rozšíril sa do celého sveta vrátane Slovenska.

   Pre odpoveď na otázku, prečo sa na Vianoce zdobí práve stromček, siahli bádatelia hlbšie do histórie. Z raných čias kresťanstva, keď si nová viera hľadala miesto v srdciach a mysliach pohanov, pochádza legenda o obetnej slávnosti. Starí keltskí kňazi, druidi, verili, že ich bohovia prebývajú v stromoch. Pred jednou duchovnou slávnosťou pripravovali pre bohov krvavú obetu, mladého muža. Na udalosti bol prítomný aj kresťanský misionár Winfried, ktorý sa rozhodol zachrániť mladíkovi život. Zhromaždeniu vyrozprával príbeh o narodení Ježiša Krista v Betleheme, o sile dobra, lásky a viery. Pripomenul, že narodenie Ježiša je najvzácnejší dar Božského otca všetkým ľuďom na zemi. Druidi mladíkovi darovali život a pri strome spoločne oslávili narodenie Ježiša v Betleheme.

   Spočiatku sa stromčeky zdobili skromne, predovšetkým tým, čo ľudia dopestovali v záhradke. Dávali sa na ne aj perníky, domáce pečivo, sušené ovocie alebo podomácky vyrobené ozdoby z papiera, rôzne figúrky zo slamy či z kukuričného šúpolia. Neskôr sa pridali aj háčkované alebo paličkované ozdoby, sviečky či prskavky. Prvé elektrické osvetlenie vianočného stromčeka sa objavilo v roku 1882 v USA a po počiatočnej nedôvere si získalo veľkú obľubu. Iba dva dni pred Štedrým dňom 22. decembra 1882 ho predviedol vynálezca Thomas Alva Edison v Menlo Parku. Autorom reťazí svetielok bol jeho priateľ a spolupracovník Edward H. Johnson.

    

    

   zdroj: www.cas.sk

  Novinky

  Kontakt

  • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
   Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
  • 044 / 4 300 900

  Fotogaléria