Rebeka Močarníková

  Naša študentka Rebeka Močarníková sa počas štúdia predmetu aplikovaná ekonómia venovala podrobnému hľadaniu informácií o danej problematike. Počas posledného ročníka štúdia preto vypracovala kompletné učebné materiály z tohto predmetu. 

  V súčasnosti je študentkou Súkromného bilingválneho gymnázia v Ružomberku. V deviatom ročníku si výberom školy nebola istá, pretože jej záľubami boli tanec a cudziemjazyky, hlavne anglický. Nakoniec si vybrala gymnázium s bilingválnym vzdelávaním v anglickom jazyku. Po troch rokoch štúdia si ako maturitné predmety zvolila občiansku náuku a ekonomiku. Tá ju zaujala už v prvom ročníku, a preto by rada pokračovala na vysokej škole so zameraním na ekonomiku, manažment či marketing.


  Dominika Valaštíková

  Naša študentka Dominika Valaštíková priložila počas plošného testovania ruku k dielu a ako dobrovoľníčka pomohla v svojej rodnej dedine. Sme na ňu veľmi hrdí a tešíme sa, že aj niekto s našich študentov pomohol Slovensku v týchto neľahkých časoch. 

  Ďakujeme Dominika. 


  Čo o nás napísali naši študenti?

  Naša škola patrí medzi najmenšie školy na Slovensku, čo je veľkou výhodou z hľadiska dostatku času, ktorý môže byť aj jednotlivo venovaný študentom. Ak sa chcete o našej škole dozvedieť viac, prečítajte si tento krátky článok, ktorý sme si pre Vás pripravili...

  Prečo sme sa rozhodli pre túto školu?

  S: Táto škola ma zaujala, pretože som sa vždy chcela naučiť rozprávať po anglicky a na našej základnej škole som takú možnosť nemala. Dozvedela som sa, že na túto školu som mohla ísť aj s tým, že som po anglicky dobre nevedela a chcela som sa ANJ naučiť.

  P: Zaujala ma najprv prezentácia tejto školy, kedy prišli študentky školy na moju základnú školu a začali hovoriť, čo všetko škola ponúka. Najviac ma zaujali výmenné pobyty, spoločné výlety a hlavne ochotný prístup profesorov k žiakom.

  R: Túto školu som si vybrala z dôvodu menšej veľkosti, vďaka ktorej sa profesori dostatočne venujú každému študentovi . Keď som sa dozvedela, že škola má aj zahraničných lektorov, mojou prioritou bolo študovať práve na tejto škole.

  Čím sa podľa nás odlišuje táto škola od ostatných?

  S: Ja si myslím, že táto škola sa odlišuje od ostatných tým, že poskytuje študentom zahraničné výlety a výmenné pobyty do anglicky hovoriacich krajín. Taktiež podporuje študentov študovať v zahraničí od 3 mesiacov až na rok. Máme v škole predmety ako Ekonomika Právo, ktoré na iných gymnáziách nie sú.

  P:medzi študentmi vyšších a nižších ročníkov a profesormi. Profesori nás nevystavujú veľkému nátlaku a chápu naše potreby, aj keď učiva je dosť. Vždy sa nám profesor snaží vysvetliť dané učivo čo najlepšie . Vidno snahu z každej strany. Náš najlepší zážitok bol Basic Camp. Spoznali sme tam našich spolužiakov a profesorky. Boli tam super animátori a robili sme aktivity na zjednotenie našej triedy.   Veľmi sa mi tu páčia vzťahy

  R: Na tejto škole sa mi páči to, že študenti nosia uniformy. Páči sa mi že všetci sme si rovnocenní a tak nie je na našej škole šikana a rozdiely. Keď som sa dozvedela o tejto škole, myslela som si, že sem nebudem môcť chodiť kvôli dochádzaniu. Potom som zistila, že môžem bývať na internáte, na ktorom som so spolužiačkami a pomáhame si ohľadom školy, našla som tam aj nových kamarátov.

  Ako prebiehajú naše vyučovacie hodiny?

  R,P,S: Vyučovacie hodiny prebiehajú v angličtine aj v slovenčine. Prváci majú 11 hodín angličtiny do týždňa, na ktorých sa preberajú aj témy potrebné pre maturitu. Ako sme spomínali máme aj zahraničných lektorov z Ameriky a Veľkej Británie. Okrem klasických hodín máme aj zážitkové hodiny, na ktorých to nemáme len tabuli ale vidíme učivo aj v praxi. 

  Novinky

  Kontakt

  • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
   Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
  • 044 / 4 300 900

  Fotogaléria