CIEĽOVÉ POŽIADAVKY ŠPÚ

  Cieľové požiadavky Špeciálneho pedagogického ústavu

  Cieľové požiadavky anglický jazyk C1: cp-_anglicky-jazyk-c1.pdf

  Cieľové požiadavky dejepis: cp-_dejepis.pdf

  Cieľové požiadavky nemecký jazyk: cp_-_nemecky-jazyk-b1b2.pdf

  Cieľové požiadavky právo: cp-_pravo.pdf

  Cieľové požiadavky biológia: cp_biologia_2019.pdf

  Cieľové požiadavky fyzika: cp_fyzika_2019.pdf

  Cieľové požiadavky geografia: cp_geografia_2019.pdf

  Cieľové požiadavky chémia: cp_chemia_2019.pdf

  Cieľové požiadavky matematika: cp_matematika_2019.pdf​​​​​​

  Cieľové požiadavky ekonomika: cp-ekonomika.pdf

  Cieľové požiadavky občianska náuka: cp-obcianska-nauka.pdf

  Cieľové požiadavky slovenský jazyk: cp-slovensky_jazyk.pdf

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
   Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
  • 044 / 4 300 900

  Fotogaléria